חדלות פירעון

למשרד ניסיון עשיר בניהול משברים והליכי חדלות פרעון, ובכלל זה הסדרי חוב מורכבים, מימוש שעבודים מכל הסוגים, ביצוע הליכי מכירה של נכסים רבים ומגוונים וגביה בדרכים שונות, והכל תוך עיסוק בסוגיות רבות ומגוונות הנוגעות לדיני הנשיה, הבנקאות, השעבודים וכל הכרוך בכך. למשרד מומחיות מיוחדת בתחום פשיטת הרגל והפירוק.

כחלק בלתי נפרד ממומחיות מיוחדת זו, עורכי הדין במשרד ממונים כבעלי תפקיד (מפרקי חברות ועמותוות, כונסי נכסים, נאמנים ומנהלים מיוחדים) בתיקים רבים ומגוונים, תוך התמודדות עם משברים ולחצים, תהליכי הבראה ושיקום כלכלי, כמו גם הליכי מימוש, חקירות, תביעות חוב, והסדרי נושים.