ליטיגציה מסחרית

אנחנו מופיעים פעמים רבות בבתי המשפט ובבוררויות, בכל רחבי הארץ ובכל הערכאות. רכשנו ניסיון משמעותי והצלחות רבות בניהול תביעות כספיות ברמות מורכבות שונות ובהיקפים גבוהים, ובניהול סכסוכים מסחריים ופתרונם, ובכלל זה בתחום החוזים, התאגידים, הקבלנות, דיני העבודה (ייצוג מעסיקים) וחדלות הפירעון.
יש בידינו את הידע והיכולת לסייע ללקוחות בניהול משברים באופן כולל כדי להביאם לסיום מוצלח, תוך גיבוש טקטיקה לניהול התיק בבית המשפט כחלק בלתי נפרד מכך.
בין לקוחותינו בתחום זה: משרדי ממשלה, עיריית ירושלים, חברות יזמיות וקבלני ביצוע מהגדולים במשק, גופים בתחום השירותים הפיננסיים, משקיעים פרטיים ועוד.